Konsultacje społeczne

wyniki.19.06.2024

ZARZĄDZENIE NR 51/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Strategii w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Miasto Ozorków dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy”.
Projekt Strategii

Wyniki.11.03.2023

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2024 r.

projekt uchwały kąpielisko

Wyniki.29.02.2024

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Miasto Ozorków na lata 2024 – 2030”.

projekt programu-przemoc

Wyniki 27.12.2023

ZARZĄDZENIE NR 135/2023 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024”

projekt programu

Wyniki 27.12.2023

ZARZĄDZENIE NR 136/2023 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2025”

projekt programu

ZAWIADOMIENIE z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”.

projekt uchwały – program współpracy 2024

Wyniki 23.11.2023

Zarządzenie nr 114/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2028

Projekt uchwały – Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17 lipca 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu Programu Polityki Zdrowotnej „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasto Ozorków dostępności do opieki medycznej w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy”.

Program

Wyniki 27.04.2023

ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 17 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców
Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto
Ozorków na lata 2023-2026”.

Projekt uchwały „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2026”.

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2023 r.

`Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2023 r.

Wyniki 28.12.2022

Zarządzenie nr 147/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”.

Wyniki 23.11.2022

Zawiadomienie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.

Wyniki 26.10.2022

Zawiadomienie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.

Wyniki 28.09.2022

Zarządzenie nr 110/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022.”

Wyniki 17.03.2022

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2022 r.

Wyniki 23.02.2022

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”.

Wyniki 29.12.2021

Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022”.

Wyniki 25.11.2021

Zawiadomienie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

Wyniki konsultacji

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2021 r.

Wyniki konsultacji 22.12.2020

Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021”.

Wyniki konsultacji 25.11.2020

Zawiadomienie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

Wyniki 13.05.2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku.

Wyniki 23.12.2019

Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2020-2022”.

Wyniki 27.12.2019

Zawiadomienie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Wyniki konsultacji 15.11.2019

Zarządzenie nr 115/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2020”.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2019 r.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2019 r.

Wyniki konsultacji 31.01.2019

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.

Projekt uchwały do Zarządzenia nr 10/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.

Zawiadomienie z dnia 28.12.2018

Zarządzenie nr 138/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Ozorków na lata 2019-2022”.

Zawiadomienie z dnia 03.12.2018

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2019”.

Wyniki konsultacji 30.11.2018 r.

Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

Zarządzenie 79/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03 lipca 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa opinii na temat ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03 lipca 2018 r.

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Sprostowanie wyników konsultacji społecznych w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2018 r.

wynikach konsultacji 22.12.2017

Zarządzenie 144/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w spr. przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2018”.

wyniki konsultacje 29.11.2017

Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

wynikach konsultacji 14.02.2017

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30.01.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag w sprawie powołania Rady Seniorów …

zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych z dnia 27 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 1 a

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 1 b

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 1 c

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 2

Fiszka projektowa – załącznik nr 3