Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MASZ PROBLEM Z OSOBĄ NADUŻYWAJĄCĄ ALKOHOLU
złóż  do
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie pisemny wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego:
1.wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego (doc)

2.wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego (pdf)

Siedziba MKRPA:
ul. Wigury 1
tel.: 42 710-31-00

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 9:00 – 17:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Kamila Ratke – przewodnicząca komisji

Sylwia Stolińska  – sekretarz
Milena Jarosik – członek komisji
Aneta Pietrasik – członek komisji
Łukasz Choinkowski – członek komisji

Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:

  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  – Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  • kontrolę przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców (zgodnie z art. 18 ust.8  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).