Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Ozorków

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MASZ PROBLEM Z OSOBĄ NADUŻYWAJĄCĄ ALKOHOLU
złóż  do
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozorkowie
pisemny wniosek o zastosowanie wobec niej leczenia odwykowego!
pobierz wniosek

Siedziba MKRPA:
ul. Listopadowa 16, I piętro, pok. 202
tel.: 42 710-31-34

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 9:00 – 17:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00

W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Kamila Ratke – przewodnicząca komisji
Milena Zawadzka – sekretarz
Sylwia Stolińska  – członek komisji
Roman Drozdowski- członek komisji
Łukasz Choinkowski – członek komisji


Zarz. Nr 187/11 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.10.2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (240.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zarz. Nr 69/13 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.04.2013r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 187/2011 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.10.2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zarz. Nr 86/13 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24.05.2013r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 187/2011 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 18.10.2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zarz. Nr 78/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 12.06.2014r. w spr.zmiany Zarządzenia Nr 187/2011 BMO z dnia 18.10.2011 r. w spr. powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (316kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 07.10.2015 r. w spr. powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.11.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:

  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  – Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231),
  • kontrolę przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców (zgodnie z art. 18 ust.8  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).