Wydziały Urzędu Miejskiego w Ozorkowie – Ozorków

Wydziały Urzędu Miejskiego w Ozorkowie

Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Wydział Współpracy Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Finansowy
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Polityki Przestrzennej
Urząd Stanu Cywilnego w Ozorkowie
Biuro Rady Miejskiej