Ważne telefony

Lp. Nazwa Siedziba Dane kontaktowe
1 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Dyżur Operacyjny Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel. 42 664-14-09
tel. 42 664-14-10
tel. 26 144-44-05
fax. 42 664-14-01
fax. 42 664-14-08
wczk@lodz.uw.gov.pl
2 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu

 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

ul. Sadowa 6a
95-100 Zgierz

42 288-82-73
42 288-82-72 663-907-882
pczk@powiat.zgierz.pl
3 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8
95-100 Zgierz
998, 112
42 714-55-71
kppsp22psk@straz.lodz.pl
4 Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu ul. Długa 58/60
95-100 Zgierz
997, 112
42 714-22-00
42 714-22-01
dyzurny@policja.zgierz.pl
5 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2
91-202 Łódź
999, 112
42 636-15-65
wsrm.warecka@op.pl
6 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto ul. Juliana Tuwima 58
90-021 Łódź
42 675 10 00
kontakt@lodz.pgedystrybucja.pl
7 Pogotowie Gazowe ul. Myśliwska 1a
95-100 Zgierz
992
8 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Zgierzu ul. A. Struga 23
95-100 Zgierz
601-260-229
zgierz@pis.lodz.pl
9 Urząd Miejski w Ozorkowie ul. Wigury 1
95-035 Ozorków
42 710-31-00
sekretariat@umozorkow.pl
10 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ozorkowie ul. Listopadowa 16
95-035 Ozorków
42 710-31-31
501-416-709
mzzk@umozorkow.pl