Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia

Prawo lokalne

 • 02.26 – V-26-15Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 lutego 2015  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 752)
 • 02.28 – VII-41-19Uchwała Nr VII/41/19  Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 1460)
 • 11.28 – XX-122-19Uchwała Nr XX/122/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6961)
 • 12.09 – XXI-128-19Uchwała Nr XXI/128/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę XX/122/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6966)
 • 11.28 – XX-123-19Uchwała Nr XX/123/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6962)
 • 12.09 – XXI-129-19Uchwała Nr XXI/129/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca  uchwałę Nr XX/123/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6967)
 • 11.28 – XX-124-19Uchwała Nr XX/124/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6963)
 • 12.09 – XXI-130-19Uchwała Nr XXI/130/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019  r. zmieniająca uchwałę Nr XX/124/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6968)
 • 11.28 – XX-125-19Uchwała Nr XX/125/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019  r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6964)
 • 12.09 – XXI-131-19Uchwała Nr XXI/131/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019  r. zmieniająca uchwałę Nr XX/125/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019  r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6969)
 • 11.28 – XX-126-19Uchwała Nr XX/126/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6965)
 • 12.09 – XXI-132-19Uchwała Nr XXI/132/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/126/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6970)
 • 12.30 – XXII-146-19Uchwała Nr XXII/146/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/126/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ozorków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 489)