Decyzje o przydatności wody do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena okresowa 6/2023 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków

Ocena okresowa nr 7/2023 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków

Ocena okresowa 8/2023 jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia