Projekty Krajowe

W 2019 r. Gmina Miasto Ozorków realizowała zadanie  pn. ,,Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Ozorkowie”, które było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace budowlane obejmowały wykonanie nowych wpustów krawężnikowych, ustawienie nowych krawężników, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m. Został wykonany nowy chodnik i miejsca postojowe z kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na wysokości chodnika dochodzącego do placu zabaw wykonano “próg stołowy” wraz z przejściem dla pieszych.  Całkowita wartość projektu: 708 187,74 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 333 582,00 zł, wkład własny Gminy Miasto Ozorków: 374 605,74 zł.

W IV. kwartale 2018 r. Gmina Miasto Ozorków realizowała zdanie pn. Nasadzenia roślin w obrębie skrzyżowania ulic: Południowej, Wyszyńskiego, Zgierskiej, Średniej i Maszkowskiej w Ozorkowie.  Podczas realizacji zadania dokonano nasadzeń ponad 2 500 drzew i krzewów liściastych oraz iglastych. W wyniku realizacji zadania nastąpiło podniesie walorów estetycznych terenu miasta. Powstały enklawy zieleni urządzonej, które wzmocniły aktywność biologiczną przedmiotowych obszarów. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość zadania wyniosła – 102 812,00 PLN, w tym wysokość dotacji – 61 687,00 PLN.

www.zainwestujwekologie.pl

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Lotniczej w Ozorkowie w ramach  rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Przedmiotem projektu była przebudowa przejścia dla pieszych usytuowanego na drodze gminnej stanowiącej ul. Lotniczą w Ozorkowie obejmująca:

-wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego;

-wykonanie przebudowy przejścia dla pieszych wyposażonego w znaki aktywne D-6 zasilane z baterii fotowoltaicznych, podświetlane lampami LED. Na jezdni wykonane zostały grubowarstwowe oznakowanie poziome P-10 barwy biało-czerwonej wraz z systemem czujników ruchu pieszych znajdujących się w obrębie przejścia.

Projekt adresowany był do następujących grup:

– uczniowie oraz pracownicy Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie w chwili, obecnej przekształconego w Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie

– dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz Żłobka Samorządowego nr 1 w Ozorkowie

-osoby korzystające z infrastruktury Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik

-pozostali mieszkańcy Miasta Ozorkowa, szczególnie zamieszkujący osiedle mieszkaniowe usytuowane pomiędzy ulica Lotniczą a ul. Sikorskiego.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia przebudowie uległo przejście dla pieszych w ul. Lotniczej w Ozorkowie co bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz wpłynęło na poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania pozwoliły osiągnąć Cel obligatoryjny 1b- Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym(na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w założenia oraz kierunki programu poprzez realizację przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej. Dzięki przebudowie przedmiotowego przejścia zwiększyła się świadomość uczestników ruchu drogowego a także spadło prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

W wyniku realizacji zadania powstało pierwsze tego typu, nowoczesne przejście dla pieszych posiadające znaki aktywne przyczyniając się do lepszej widoczności pieszych znajdujących się w obrębie przejścia, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia prędkości pojazdów.