Placówki oświatowe

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie
Adres: ul. Wigury 7a, 95-035 Ozorków
tel.: 42 710- 31-76
e-mail: mp1ozorkow@wikom.pl
strona internetowa: www.mp1ozorkow.wikom.pl
BIP: www.bip.pm1ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie
Adres: ul. Kościuszki 27, 95-035 Ozorków
tel.: 42 710-31-77
e-mail: pm2ozorkow@interia.pl
strona internetowa: www.pm2ozorkow.wikom.pl
BIP: www.bip.pm2ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie
Adres: ul. Zgierska 15A, 95-035 Ozorków
tel.: 42 710-31-78
e-mail: m.rajska@montessorek.pl
strona internetowa: www.montessorek.pl
BIP: www.bip.pm3ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie
Adres: ul. Lotnicza 3, 95-035 Ozorków
tel.: 42 710-31-75
oddział żłobkowy tel.: 42 710-31-74
e-mail: pm4ozorkow@wikom.pl
strona internetowa: www.pm4ozorkow.wikom.pl
BIP: www.bip.pm4ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie
Adres: ul. Ob. Westerplatte 1a, 95-035 Ozorków
tel.: 42 710-31-79
e-mail: dyrektor@pm5ozorkow.pl                                                                                                                    strona internetowa: www.pm5ozorkow.wikom.pl
BIP: www.bip.pm5ozorkow.wikom.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie

Adres: ul. Średnia 30, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 710-31-80
e-mail: sp4ozorkow@interia.pl
strona internetowa: www.sp4ozorkow.pl
BIP: www.bip.sp4ozorkow.wikom.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie

Adres: ul. Cegielniana 25, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 710-31-84
Adres: ul. Konarskiego 2, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 710-31-72
e-mail: sekretariat@sp5ozorkow.pl
strona internetowa: www.crissnet.pl/sp5/
BIP: www.bip.sp5ozorkow.wikom.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Adres: ul. Lotnicza 1, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 710-31-53, 42 710-31-54
fax: 42 710-31-55
e-mail: sekretariat@sp2ozorkow.pl
strona internetowa: www.sp2ozorkow.pl
BIP: www.bip.sp2ozorkow.wikom.pl

I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie
Adres: ul. Traugutta 1, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 718-93-50
e-mail: sekretariat@lo-ozorkow.pl
strona internetowa: www.lo-ozorkow.pl

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
Adres: ul. Słowackiego 2, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 718-93-52
e-mail: sekretariat@zsz-ozorkow.org
strona internetowa: www.zsz-ozorkow.org

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
Adres: ul. Kościuszki 27, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 718-93-51
e-mail: sekretariat@zss-ozorkow.pl
strona internetowa: www.zssozorkow.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Ozorkowie
Adres: ul. Lotnicza 1, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 279-63-36, (0) 606 246 740
e-mail: ozorkow@ckedukator.pl
strona internetowa: www.ozorkow.ckedukator.pl

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Ozorkowie
Adres: ul. Lotnicza 1, 95-035 Ozorków
sekretariat tel.: 42 279-63-36 , (0) 606 246 740
e-mail: ozorkow@ckedukator.pl
strona internetowa: www.ozorkow.ckedukator.pl