Konkursy ofert – Ozorków

Konkursy ofert

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji więcej …

zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019.

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019. więcej …

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. więcej …

Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa w dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych … więcej …

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019. więcej …

Zarządzenie 56/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 16 maja 2018 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2018 roku więcej …

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. więcej …

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2018 roku więcej …

Zarządzenie 15/2018 Burmistrza miasta ozorkowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018 więcej …

Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. więcej …

Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. więcej …

Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2017. więcej …

Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2017 więcej …

Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2017. więcej …

Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2017. więcej …

Do pobrania: oferta-2017