Konkursy ofert

ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2024 rok

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2024

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

 ZARZĄDZENIE NR 4/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy  Miasto Ozorków w 2024 roku

Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zarządzenie nr 129/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2024

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku

Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku

Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2023.

Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2023.

Wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2023 r.  – 31.12.2023 r.

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku 

Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023

Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2023

Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2022 roku

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2022

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2022 r.  – 31.12.2022 r.

Zarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2022 rok

Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2022

Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2021 roku

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2021

Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2021 roku

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku

Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2020

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2020 r.  – 31.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2020.

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa w dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych…..

Wzór oferty 2020

Wzór umowy  2020

Sprawozdanie 2020