Konkursy ofert

Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2023 r.  – 31.12.2023 r.

Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2023 roku 

Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023

Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2023

Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2022 roku

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2022

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2022 r.  – 31.12.2022 r.

Zarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2022 rok

Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2022

Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2021 roku

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2021

Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2021 roku

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku

Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2020

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2020 r.  – 31.12.2020 r.

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2020.

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa w dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych…..

Wzór oferty 2020

Wzór umowy  2020

Sprawozdanie 2020

Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji więcej …zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2019 roku

Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019.

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019. więcej …

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. więcej …

Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa w dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych … więcej …

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2019. więcej …

Zarządzenie 56/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 16 maja 2018 r. w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2018 roku więcej …

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. więcej …

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w 2018 roku więcej …

Zarządzenie 15/2018 Burmistrza miasta ozorkowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018 więcej …

Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. więcej …

Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2018. więcej …