Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Zarządzenie 35/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 kwietnia I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ozorków Zabudowana działka gruntu nr 258 o powierzchni 1923 m2 w obrębie O-6 miasta Ozorków przy ulicy Listopadowej 9a, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00012620/7. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka zaliczona jest do terenów mieszkaniowych (B). więcej w zarządzeniu kliknij tu

Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości więcej w zarządzeniu kliknij tu

ZARZĄDZENIE 93/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Ozorków położonej w Ozorkowie przy ulicy Średniej 76 w obrębie ewidencyjnym O- 10 oznaczonej jako działka nr 127. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

Zarządzenie 83/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Ozorków położonej w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym O-8 oznaczonej jako działka gruntu nr 464. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym O- 9 oznaczonych jako działki gruntu nr 339/2, 335/5, 328/9, 334/27, 334/19. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Ozorków położonej w Ozorkowie przy ulicy Średniej 76 w obrębie ewidencyjnym O- 10 oznaczonej jako działka nr 127. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 7 czerwca 2021 w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym O- 8 oznaczonych jako działki gruntu nr 448, 449, 390, 392. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

ZARZĄDZENIE 30/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Ozorków położonej w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym 8 oznaczonej jako działka gruntu nr 464.

https://ozorkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=14782&bar_id=2627