Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych – Ozorków

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Wszystkie zarządzenia:

W okresie 2017 : kliknij tu

W okresie 2016 : kliknij tu

W okresie 2015 : kliknij tu

W okresie 2014: kliknij tu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

                                   Burmistrz Miasta Ozorkowa

Odwołuje III ustny przetarg nieograniczony, który miał się odbyć dnia 3 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, pokój 100  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ozorkowie w obrębie geodezyjnym 8 oznaczonych jako działki gruntu:

  • nr 456 o pow. 1365 m² dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8 o godz. 10:00
  • nr 464 o pow. 1289 m2 dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00100449/8 o godz. 10:40.

Podstawą odwołania jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Informacja o odwołaniu przetargu publikowana jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.umozorkow.pl, na BIP-ie tut. Urzędu pod linkiem Zarządzenie nr 40/2020r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Tel. 42 710-31-22, strona internetowa www.umozorkow.pl.

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków

  1. Działka gruntu nr 392 o powierzchni 1086 m2 w obrębie ewidencyjnym 8, położona w Ozorkowie przy ul. Południowej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00090752/1, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług oznaczonym symbolem 4MN, U. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 81 211,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 99 889,53 zł. Wadium ustala się w wysokości 10 000,00 zł
  2. Działka gruntu nr 389 o powierzchni 1975 m2 w obrębie ewidencyjnym 8, położona w Ozorkowie przy ul. Południowej, dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00090752/1, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług oznaczonym symbolem 4MN, U. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 147 690,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wraz z podatkiem 23% VAT wynosi 181 658,70 zł. Wadium ustala się w wysokości 18 200,00 zł.

więcej w zarządzeniu 30/2020 …