Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

ZARZĄDZENIE NR 76/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym O-8.

ZARZĄDZENIE NR 75/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 74/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 62/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu.

ZARZĄDZENIE NR 58/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 13 czerwca 2024 r. r.w sprawie ustalenia wykazu udziału Gminy Miasta Ozorkowa w wysokości 1/3 części niezabudowanej nieruchomości przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz drugiego współwłaściciela nieruchomości .

ZARZĄDZENIE NR 57/2024 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym O-15.

ZARZĄDZENIE NR 133/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 9a, w obrębie ewidencyjnym O-6.

ZARZĄDZENIE NR 132/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ozorków przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych w Ozorkowie, w obrębie ewidencyjnym O-14.


ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA

zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu.

1. Lokal mieszkalny nr 46 o powierzchni użytkowej 37,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 46 o powierzchni 3,68 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 2 w Ozorkowie na działce nr 373 o powierzchni 536 m2, w obrębie geodezyjnym 8, wielkość udziału w działce gruntu i w częściach wspólnych budynku – 18/1000, dla której prowadzona jest KW LD1G/00049313/0. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powyższa nieruchomość jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe oraz brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059 z późn. zm.). Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 175.100,00 zł. Wadium w wysokości 10.000,00 zł

2. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 43,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 5 o powierzchni 3,80 m2 oraz 5a o powierzchni 3,30 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Bema 4 w Ozorkowie na działce nr 370 o powierzchni 538 m2, w obrębie geodezyjnym 8, wielkość udziału w działce gruntu i w częściach wspólnych budynku – 21/1000, dla której prowadzona jest KW LD1G/00049315/4. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powyższa nieruchomość jest oznaczona jako tereny mieszkaniowe oraz brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059 z późn. zm.). Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 162.400,00 zł. Wadium w wysokości 10.000,00 zł

3. Powyższe nieruchomości nie mają obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

4. Wadium należy wpłacić do dnia 13.11.2023 r. na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 37 8786 0001 0000 1528 2001 0143, z zaznaczeniem tytułu „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr… przy ul… ” (za datę wpływu środków finansowych uważa się moment uznania rachunku przez Urząd Miejski w Ozorkowie)

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2023 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1, I piętro pokój nr 100 (sala posiedzeń).

na lokal mieszkalny przy ul. Bema 4 m. 5 o godz. 1000

na lokal mieszkalny przy ul. Obr. Westerplatte 2 m. 46 o godz. 1200

6. Ze stanem faktycznym lokali można się zapoznać w trakcie jego oględzin w dniach:

a) Bema 4 m. 5

06.11.2023 r. w godz. 13.00 – 14.00

07.11.2023 r. w godz. 10.00 – 11.00

b) Obr Westerplatte 2 m. 46

08.11.2023 r. w godz. 13.00 –  14.00

09.11.2023 r. w godz. 10.00 – 11.00

(po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru oględzin w tut. Urzędzie)  

7. Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.umozorkow.pli na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

8. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, tel. 42 710-31-21.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOzorkowie/document/987320/Zarzadzenie-100_2023

ZARZĄDZENIE NR 57/2024

BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 13 czerwca 2024 r.