Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych – Ozorków

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 maja 2017 r.

w spr. ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie przy ul. Grzybowej. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31marca 2017 r

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasta Ozorków położonych w Ozorkowie przy ul. Granicznej 16. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenie drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność GMO. więcej w zarządzeniu kliknij tu …

Wszystkie zarządzenia:

W okresie 2017 : kliknij tu

W okresie 2016 : kliknij tu

W okresie 2015 : kliknij tu

W okresie 2014: kliknij tu