Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych – Ozorków

Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Gminy Miasto Ozorków.

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6 sierpnia 2018 r. ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie geodezyjnym 0 – 8.

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0 – 1 przy ul. Nowej 7.

więcej …

Burmistrz Miasta Ozorkowa ogłasza I przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących  się w budynkach położonych w Ozorkowie przy ul. Obr. Westerplatte 8 m. 32 oraz ul. Bema 4 m.15.

więcej …

Zarządzenie NR 45/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością GMO położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0-1, przy ul. Skrajnej 29.

więcej …

Zarządzenie NR 42/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością GMO położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0 – 8, między ul. Piłsudskiego i al. Unii Europejskiej.

wiecej …

Zarządzenie NR 41/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością GMO położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0 – 9, przy ul. Granicznej 4 i 6.

wiecej …

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością GMO położonych w Ozorkowie w obrębie geodezyjnym 0-8.

wiecej …

 

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością GMO położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 0-1 przy ul. Skrajnej 39.

wiecej …

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie, w obrębie geodezyjnym 1 przy ul. Nowej 7. więcej …

 

Wszystkie zarządzenia:

W okresie 2017 : kliknij tu

W okresie 2016 : kliknij tu

W okresie 2015 : kliknij tu

W okresie 2014: kliknij tu