Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym 9 przy ul. Granicznej 4 i 6 oraz w obrębie ewidencyjnym 8 oznaczonej jako działka gruntu 464.

Uni Europejskiej działka nr 464
Graniczna 4 i 6

Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym 8.

Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miasto Ozorków położonych w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym 8.

Południowa