Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

ZARZĄDZENIE 30/2021 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Ozorków położonej w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym 8 oznaczonej jako działka gruntu nr 464.

https://ozorkow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=14782&bar_id=2627