Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkaniowych

Zarządzenie 86/2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 5 sierpnia II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ozorków Zabudowana działka gruntu nr 258 o powierzchni 1923 m2 w obrębie O-6 miasta Ozorków przy ulicy Listopadowej 9a, dla której prowadzona jest przez V Wydział Sądu Rejonowego w Zgierzu księga wieczysta nr LD1G/00012620/7. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów i budynków działka zaliczona jest do terenów mieszkaniowych (B). więcej w zarządzeniu kliknij tu