Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Ozorkowa powstał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • Ozorkowie (ul. Lotnicza 1)

Harmonogram dyżurów radców prawnych i adwokatów (plik JPG)

Informacja Starosty Zgierskiego dotycząca bezpłatnych porad prawnych (plik PDF)

Szczegółowe informacje na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Zgodnie z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255) od 1 stycznia 2016 r.  został uruchomiony w całym kraju system darmowej pomocy prawnej, z której mogą korzystać:

  • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.