Cyfrowa Gmina

W związku z umową z dn. 12.04.2022 r. o numerze 4853/3/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Gmina Miasto Ozorków otrzymała 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupie nowej infrastruktury oraz narzędzi niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Będą to m. in. stacje robocze, monitory oraz  zestawy – mysz i klawiatura. Zakupione zostaną także komputery typu All in one, laptopy oraz oprogramowania typu Microsoft Office, tak by zainstalować jak najbardziej nowoczesną infrastrukturę informatyczną.

Mając na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informacyjnych oraz jednostek podległych w zakresie planowanego projektu zakupione będzie oprogramowanie antywirusowe oraz stworzony zostanie szablon strony internetowej dostosowanej do wymogów WCAG 2.1, której administratorem pozostanie gmina wraz z udostępnieniem dla 7 jednostek podległych. Rozbudowany zostanie również system zabezpieczeń logicznych poprzez zakup zapór sieciowych oraz jednego urządzenia pamięci masowej.