Rada Miejska

Rada Miejska w Ozorkowie

ul.Wigury 1

95-035 Ozorków

tel.: 042 710 31 43

fax: 042 710 31 01


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie Ryszard Kałużny

– przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 12.00 -13.00.

 (w sytuacjach nagłych jest możliwość umówienia się na inny dzień poprzez Biuro Rady Miejskiej, tel 42 7103143)

e-mail: brm@umozorkow.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie BIP Miasta Ozorkowa pod adresem: http://www.ozorkow.bip.net.pl/?c=3