Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Dofinansowane na rozwój e-zdrowia w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno- komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”