Spotkanie informacyjne

19 marca 2019 Łukasz Pietrasik 0

Spotkanie informacyjne pn. „Edukacja przedszkolna – konkurs w ramach Poddziałania XI.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”

Spotkanie informacyjne

13 marca 2019 Łukasz Pietrasik 0

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. „Dofinansowane na rozwój e-zdrowia w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno- komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”