Budżet Obywatelski

Do dnia 31.07.2018 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 9 Formularzy zgłaszania zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozorkowa. W wyniku weryfikacji pod względem formalnym, prawnym, rzeczowym i kosztowym, a także pod względem znaczenia dla społeczności lokalnej 6 zadań zostało ocenionych pozytywnie oraz przyjętych do II etapu (głosowania) pozostałe 3 zadania zostały odrzucone. więcej …