Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze.

Pliki do Pobrania:

1. Zarządzenie 60/2018 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad wprowadzenia realizacji budżetu obywatelskiego GMO na 2019r2.

regulamin

karta zglaszania zadania

karta do głosowania

WYKAZ ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

LISTA ZADAŃ, KTÓRE PODLEGAJĄ PROCEDURZE GŁOSOWANIA

LISTA ZADAŃ, KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE

LISTA ZADAŃ, WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTO OZORKÓW NA 2019 ROK

O wyborze projektów do realizacji, w drodze bezpośredniego głosowania, decydują osoby, które są zameldowane na stałe na terenie Miasta Ozorkowa oraz w dniu głosowania mają ukończone 18 lat. Głosowanie odbywa się poprzez wpis na kartę danego zadania (załącznik Nr 2 do Regulaminu). Głosować można tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny. Głosowanie trwa do 30.09.2018 r.