Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Więcej informacji: https://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/