PKP planują remont dworca

Koleje ujęły remont zabytkowego budynku dworca w Ozorkowie w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2024 – 2030. Informacja w tej sprawie wpłynęła do Urzędu Miejskiego na początku tego roku.

➡️Burmistrz Jacek Socha: Z pisma, które otrzymaliśmy w styczniu, wynika, że Spółka wpisała to zadanie do swojego planu inwestycyjnego na lata 2024 – 2030. Przypomnę, że przez ostatnie lata wielokrotnie apelowałem do PKP w sprawie konieczności remontu tego budynku, wysłałem do władz Spółki wiele pism, spotykałem się z przedstawicielami PKP osobiście, zarówno w Łodzi jak i w Warszawie. Było dla mnie niezrozumiałe, że PKP nie dostrzegają problemu, że zabytkowy budynek dworca w Ozorkowie, jako jedyny na linii Łódź – Kutno, nie został wyremontowany. To jest antywizytówka przede wszystkim dla PKP, jako właściciela obiektu. Teraz pojawiła się realna szansa na wykonanie remontu, co jest efektem moich apeli i monitów do PKP.

29 lutego 2024 r. na sesji Rady Miejskiej radni zajęli stanowisko w sprawie remontu budynku dworca PKP o treści: „Rada Miejska w Ozorkowie wnosi o wystosowanie ponownego wniosku do właściciela obiektu dworca kolejowego w Ozorkowie przy ul. Kolejowej o podjęcie działań remontowych tegoż budynku”.