Wyniki konsultacji

ZAWIADOMIENIE z dnia 11 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa informuje o wynikach konsultacji przeprowadzonych zgodnie z §7 Uchwały Nr XXXI/173/16 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Ozorkowa, w związku z §5 Zarządzenia Burmistrza Miasta Ozorkowa Nr 21/2024 z dnia 22 lutego
2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy podjęciu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ozorków w 2024 r.