„Nauka Pełna Energii” w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie

Koło Naukowe  „Czwórkowe Bystrzaki” – uczniowie klasy IVc –  sumiennie wypełnia  kolejne działania w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Być jak Ignacy”  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Kolejne etapy projektu IX i X dotyczyły energii geotermalnej oraz energii pozyskiwanej z biomasy. Uczestnicy zdobywali wiedzę na drodze różnych aktywności, doświadczeń i eksperymentów. Grupa pozyskaną wiedzą dzieli się z innymi przygotowując szkolne gazetki tematyczne. Zostały także zorganizowane zajęcia dla siódmoklasistów. Wspólna nauka starszych i młodszych uczniów była ciekawym doświadczeniem dla obu grup. Kolejny krok w poznawaniu źródeł energii to wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1 znajdujące się w zrewitalizowanej Elektrowni Łódzkiej. Uczniowie odbyli „podróż w czasie” i poznali drogę powstawania prądu, od węgla do jego wykorzystania przy zasilaniu fabrycznych silników czy ulicznych latarni. Miejsce to jest obecnie źródłem wiedzy, ale czuje się klimat z czasów świetności elektrowni. Realizacja zadań projektowych zapewnia zdobycie wiedzy , kształtowanie i rozwój funkcji poznawczych a przez to lepsze zrozumienie rzeczywistości.

Opiekunki projektu K. Czajkowska i K. Tarczyńska.