Budowa i remonty chodników

Na początku marca 2024 r. w Ozorkowie ruszyły prace związane z remontami i budową chodników w Ozorkowie. Wykonawca rozpoczął roboty od usunięcia starych płyt chodnikowych i ułożenia chodnika z kostki na ulicy Północnej. W sumie inwestycja obejmuje budowę chodników na sześciu ulicach i remont na dwóch.

Miasto, na wniosek burmistrza Jacka Sochy, otrzymało na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg.

✅Remonty chodników:

 🔹ul. Północna (na zdjęciu)

 🔹ul. Kilińskiego

➡️W ramach realizacji zadania planuje się wyremontowanie chodników poprzez ułożenie kostki brukowej o łącznej długości ok. 0,445 km.

➡️Planowany koszt – 255 348 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

✅Budowa chodników:

 🔹w ul. Klonowej (obustronnie),

 🔹w ul. Dębowej (obustronnie),

 🔹w ul. Brzozowej (obustronnie),

 🔹w ul. Świerkowej (obustronnie),

 🔹ul. Cichej – (jednostronnie),

 🔹ul. Cmentarna na odcinku Zgierska – Cicha (jednostronnie).

➡️W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości ok. 2,54 km. Zadanie obejmuje budowę wydzielonych dróg dla pieszych z kostki brukowej wraz z ujęciem niezbędnych zjazdów do posesji. Powierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej.

➡️Planowany koszt – 1 154 355 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

➡️Dofinansowanie z tego Funduszu otrzymał także Powiat Zgierski. W Ozorkowie zostaną zbudowane chodniki przy trzech drogach powiatowych:

🔹Sucharskiego,

🔹Słowackiego

🔹Południowej na odcinku od ronda do ul. Nowy Rynek – remont chodnika na tym odcinku Południowej rozpoczął się w połowie lutego.