Wyniki konsultacji społecznych

ZAWIADOMIENIE z dnia 29 lutego 2024 r. Burmistrz Miasta Ozorków informuje o wynikach konsultacji przeprowadzonych zgodnie z §7 Uchwały Nr XXXI/173/16 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Ozorkowa, w związku z §5 Zarządzenia Burmistrza Miasta Ozorków Nr 22/2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Gminy Miasto Ozorków na lata 2024-2030”.