Historia sportu w Ozorkowie – wystawa w IHMO

Z udziałem sportowców, osiągających sukcesy przed laty i obecnie, otwarto 23 lutego w Izbie Historii Miasta Ozorkowa wystawę poświęconą początkom i rozwojowi sportu w naszym mieście.

Wernisaż poprzedziła  krótka prezentacja historii poszczególnych dyscyplin sportowych w Ozorkowie, a twórcy wystawy: Wiesław Kukuła, Grzegorz Pawłowski, pomagający w organizacji Krzysztof Jurek oraz burmistrz Jacek Socha powitali uroczyście zasłużonych dla ozorkowskiego i polskiego sportu zawodników, także tych, którzy obecnie odnoszą sukcesy: m.in. piłkarza Bartka Pawłowskiego i siatkarza Piotra Janiaka.

Na wystawie znalazły się puchary, medale, statuetki, koszulki, plakietki i przede wszystkim zdjęcia dokumentujące dokonania ozorkowskich sportowców na przestrzeni wielu lat.

Za pierwszy klub sportowy w naszym mieście można uznać Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, a za największy, w którym na przestrzeni lat działało kilka sekcji – Miejski Klub Sportowy Bzura.

Historia sportu w Ozorkowie to nie tylko siatkówka, od lat popularna w naszym mieście, ale to także piłka nożna, boks, karate, zapasy, szermierka, rugby, kolarstwo i szachy.

W marcu wystawa zostanie przeniesiona jako ekspozycja stała do sali widokowej w pływalni Wodnik