Kolejne ulice po remoncie

W lutym na ul. Partyzantów i ul. Bema zakończono prace związane z remontem chodników. Pod koniec 2023 r. ekipa budowlana położyła tam asfaltową nawierzchnię oraz wykonała prace na pozostałych trzech ulicach objętych projektem modernizacji, czyli na Słonecznej, Gębickiej i Przejazd.

Realizacja inwestycji kosztowała 1 mln 340 tys. zł., a 55 procent dofinansowania burmistrz Jacek Socha pozyskał z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.