Dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do zapoznania się z ofertą, w której można otrzymać dofinansowanie w ramach Programów Priorytetowych:

  1. Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez osoby fizyczne na 2024 rok.
  2. Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne na 2024 rok
  3. Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2024 rok

Szczegóły programów dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi:

https://www.wfosigw.lodz.pl/