Pamięci Powstańców

W 161 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pod tablicą upamiętniającą powstańca Wawrzyńca Jeziorskiego złożyli kwiaty burmistrz Jacek Socha, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny, wiceprzewodniczący RM Grzegorz Tomczak, radni Magdalena Michalak, Michał Małysa, Kamil Witczak i sekretarz miasta Mariusz Ostrowski.

Urodzony w Ozorkowie Wawrzyniec Jeziorski był narodowym żandarmem Powstania Styczniowego, za co został stracony 10 lutego 1864 r. na Rynku (obecnie plac Jana Pawła II) przez rosyjskiego zaborcę.