Inwestycje 2024

Poniżej przedstawiona lista nie jest ostateczna; w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na kolejne projekty, zostaną one wprowadzone do budżetu i zrealizowane.

✅Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, koszt inwestycji to 5 mln 900 tys. zł i obejmuje zadania takie jak:

🔹Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Bzury na odcinku od ul. Starzyńskiego do zalewu „Starówka”. Ścieżka będzie przebiegać od. ul. Starzyńskiego, przez ul. Południową, do ul. Kochanowskiego, a następnie do zalewu miejskiego.

🔹Przebudowa boiska sportowego przy ul. Łęczyckiej 1

W ramach zadania będzie wykonanie m.in. systemu odwodnienia za pomocą systemu drenarskiego, wykonanie nawierzchni trawiastej oraz instalacji nawodnienia i montaż wyposażenia sportowego, tj. wiat dla zawodników, bramek piłkarskich, piłkochwytów.

🔹 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2

W ramach zadania zaplanowano zerwanie istniejącego asfaltu i wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Boisko wyposażone zostanie w sprzęt do koszykówki i piłki ręcznej i piłkochwyty.

🔹Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Traugutta 2

Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamontowany zostanie osprzęt do gry w tenisa.

🔹Zakup i montaż ogólnodostępnego kontenera socjalnego na terenie plaży przy zalewie miejskim.

✅Przebudowa dróg gminnych (kilkunastu) na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa. W 2024 r. rozpoczęcie wartej 16 mln zł inwestycji. Dotyczy ulic: Zagajnikowa, Jodłowa ze skrzyżowaniem do ul. Jałowcowej, Łąkowa, Konopnickiej (na odcinku od Łąkowej do Cegielnianej), Narutowicza, Kościuszki, Wodna, Reja, Tartaczna (od DK1 do Krzeszewskiej), Kalinowa (od Granicznej do Krzeszewskiej), Krzeszewska, Rataja, Wiejska (od posesji nr 2 do posesji nr 31), Poziomkowa (od Kalinowej do Cmentarnej)

✅Zakończenie modernizacji Kasztanowej, Sosnowej, odcinka Granicznej i odcinka Grzybowej, skrzyżowania Wiejska/Sienkiewicza/Krótka. Koszt 3 mln zł

✅Przebudowa dróg: Piaskowej, Krasickiego, Górnej. Koszt 1 mln 445 tys. zł

✅Wykup gruntów (pod modernizacje kolejnych odcinków ul. Granicznej), koszt 100 tys. zł

✅Remont i budowa chodników przy: Północnej, Kilińskiego, Klonowej – (obustronnie),Dębowej – (obustronnie), Brzozowej (obustronnie), Świerkowej – (obustronnie), Cichej – (jednostronnie), Cmentarnej – (jednostronnie), koszt 1 mln 400 tys. zł

✅Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego, koszt 600 tys. zł

✅Modernizacja pływalni Wodnik, koszt 155 tys. zł

✅Zakończenie budowy skateparku, koszt 1 mln 700 tys. zł

✅Remont w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Cegielnianej 25. Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych LED, naprawę tynków oraz malowanie ścian i sufitów. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Koszt 2 mln 230 tys. zł

✅Budowa małego boiska do piłki nożnej przy SP4, koszt 189 tys. zł

✅Modernizacja placu zabaw przy PM4, koszt 63 tys. zł

✅Modernizacja ogrodu przy PM1, koszt 44 tys. zł

▶️Liczba inwestycji może wzrosnąć, ponieważ burmistrz Jacek Socha, jak co roku, w zależności od pojawiających się programów, będzie wnioskować o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań inwestycyjnych w Ozorkowie, zarówno w zakresie infrastruktury drogowej, jak i zasobu komunalnego, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i terenów zielonych.