Nauka Pełna Energii  w SP nr 4 W Ozorkowie

Końcówka roku to świetna okazja do podsumowania działalności Koła Naukowego „Czwórkowe Bystrzaki” tworzonego przez uczniów klasy IVc pod opieką Katarzyny Czajkowskiej i Katarzyny Tarczyńskiej. Uczniowie przeszli już sześć etapów Ogólnopolskiego Programu Oświatowego  „Być jak Ignacy” Fundacji  PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zdobywając wiedzę i realizując zadania  oraz wyzwania  o  różnych rodzajach energii odnawialnej i nieodnawialnej. Uczestnicy programu  poznają także sylwetki i osiągnięcia naukowców i specjalistów z dziedziny energetyki.  Udział w Programie daje szansę rozwoju i edukacji młodzieży, inspiracji, kształtowania zachowań społecznych  i proekologicznych. Kształtowanie właściwych postaw związanych z oszczędzaniem energii, energetyką i klimatem  we współczesnym świecie ma ogromne znaczenie wobec szybko postępujących skutków zmian klimatu.