Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 135/2023 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2024”

projekt programu

ZARZĄDZENIE NR 136/2023 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2025”

projekt programu