OGŁOSZENIE o stypendiach sportowych

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały Nr LXXIV/512/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 września 2023 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe.

https://ozorkow.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenia/artykuly/347-ogloszenie-o-stypendiach-sportowych?lang=PL

uchwała