OGŁOSZENIE o nagrodach i wyróżnieniach sportowych

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXII/144/19 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych Nagród i Wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe ustanowiono Sportową Nagrodę Miasta Ozorkowa oraz Sportowe Wyróżnienie Miasta Ozorkowa za osiągnięte wyniki sportowe, prowadzenie szkoleń zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz zasady ich przyznawania.

https://ozorkow.bip.net.pl/kategorie/49-ogloszenia/artykuly/346-ogloszenie-o-nagrodach-i-wyroznieniach-sportowych?lang=PL

uchwała