Konkursy ofert

OCHRONA ZDROWIA I KULTURA FIZYCZNA

USŁUGI OPIEKUŃCZE

SCHRONIENIE OSOBOM BEZDOMNYM

Zarządzenie nr 128/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zarządzenie nr 129/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miasto Ozorków w roku 2024

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania