Wyniki konsultacji – Program współpracy 2024

Zawiadomienie z dnia 30 listopada 2023 r. Burmistrza Miasta Ozorkowa dotyczące wyników konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”

Wyniki na stronie BIP pod linkiem