KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚRODKÓW PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż przedłuża do dnia
15 listopada 2023 r. nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalnościgospodarczej lub dla pracodawców w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobyniepełnosprawnej.

Środki, które pozostały na ten cel pozwalają na realizację 1 miejsca pracy w kwocie do 80 000,00 zł.

Wnioski należy składać przez system obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON „SOW” (https://sow.pfron.org.pl).