Kolejne ulice do remontu

Na początku listopada została podpisana umowa na remont pięciu ozorkowskich ulic. Do przetargu przystąpiły cztery firmy, najlepszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Eveco. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji ma kosztować 1 mln 340 tys. zł., 55 procent dofinansowania burmistrz Jacek Socha pozyskał z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remonty obejmują następujące ulice:

  • Bema – odcinek między ul. Tkacką i Konstytucji 3-go Maja na długości 130 mb. Zakres prac: remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej, wymiana krawężników, remont chodników i zjazdów do posesji
  • Partyzantów – remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej asfaltowej nakładki, wymiana krawężników,  remont chodników i zjazdów do posesji na odcinku 710 mb
  • Słoneczna – remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej asfaltowej nakładki  na odcinku od ul. Konopnickiej do terenów PKP
  • Przejazd – remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej asfaltowej nakładki  na odcinku o długości 103 mb, od ronda Kroppa do terenów PKP
  • Gębicka – remont nawierzchni jezdni poprzez położenie nowej asfaltowej nakładki   i częściowy remont chodnika na odcinku o długości 252 mb za obwodnicą.