Lokale Mieszkalne na Sprzedaż

Gmina Miasto Ozorków posiada lokale mieszkalne do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego znajdujące się pod adresem:

  1. Bema 4 m. 5 o pow. użytkowej 43,00 m2 (I piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) Cena wywoławcza 162.400,00 zł
  2. Obr. Westerplatte 2 m. 46 o pow. użytkowej 37,90 m2 (II piętro, 2 pokoje, kuchnia przedpokój, łazienka z wc) Cena wywoławcza 175.100,00 zł

Termin ww. przetargów wyznaczono na dzień 17.11.2023 r. Wadium należy wpłacić do dnia 13.11.2023 r.

Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 6 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu  nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu.

  • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ulicy Nowy Rynek 10 m. 40 o pow. 37,64 m2 (I piętro, 2 pokoje , w tym jeden z balkonem, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) Cena wywoławcza 179.800,00 zł

Termin przetargu wyznaczono na dzień 27.10.2023 r. Wadium należy wpłacić do dnia 23.10.2023 r.

Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 15 września 2023 r.  
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 42 710 31 21.

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.umozorkow.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.