Lista zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do dnia 13.10.2023 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wpłynęło 3 721 głosów, w tym 3 631 głosów ważnych oraz 90 głosów nieważnych. Łączny koszt zadań o charakterze infrastrukturalnym oraz zakupy inwestycyjne, na które oddane zostały ważne głosy wynosi 613 768,40 zł.               Zgodnie z § 15 ust. 4 załącznika do uchwały nr LXXI/419/23 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2023 r.  w związku ze brakiem środków na realizację trzeciego zadania pod względem ilości ważnych głosów, tj. zadanie Strefa zabaw na świeżym powietrzu przy Żłobku Samorządowym nr 2 zrealizowane zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków, tj. zadanie Jestem przedszkolakiem i aktywnie spędzam czas – Ogród Przedszkola Miejskiego nr 1 i Klubu Dziecięcego „Niedźwiadek” w Ozorkowie, ul. Wigury 7a. Taka decyzja została podjęta również w uwagi na niewielką różnicę głosów pomiędzy tymi dwoma zadaniami.

W załączeniu:

1.  Wyniki głosowania na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na 2024 rok.

2.  Lista zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na 2024 rok.

Lista zadań wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Ozorków na 2024 rok.