Nagrody Burmistrza dla Nauczycieli

13 października ośmioro pedagogów z ozorkowskich szkół podstawowych i przedszkoli miejskich otrzymało z rąk burmistrza Jacka Sochy i skarbnik miasta Mirosławy Piotrowskiej nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa za osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej.

W uroczystości, poza nagrodzonymi nauczycielami, uczestniczyli także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, za pośrednictwem których burmistrz Jacek Socha przekazał gratulacje i życzenia wszystkim pracownikom oświaty z Ozorkowa z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody Burmistrza Miasta Ozorkowa dla nauczycieli przyznawane są co roku z okazji DEN.

Nagrody w 2023 r. otrzymali: Aleksandra Fliszewska z SP5, Marieta Knapińska z PM2, Anna Barylska z PM2, Małgorzata Bratosiewicz z PM5, Mariola Tylke z MDK, Piotr Banasiak – dyrektor SP4, Dariusz Suchan z SP2, Artur Szwejda z SP2.

Nauczycieli do dorocznej Nagrody BMO zgłaszają dyrektorzy placówek, natomiast dyrektorów zgłasza burmistrz. Decyzję podejmuje Komisja ds opiniowania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Ozorkowa dla nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli.