Społeczne mieszkania w Ozorkowie

11 października w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi podpisano umowę powołującą spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) „Reymontowski”, a jej 10 udziałowców – samorządów, w tym miasto Ozorków, otrzymało czeki; każdy o wartości 3 milionów złotych. W imieniu burmistrza Jacka Sochy czek odebrał sekretarz miasta Mariusz Ostrowski. W uroczystym podpisaniu umowy i przekazaniu czeków wzięli udział przedstawiciele 10 samorządów – udziałowców, minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski i prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban.

Lokale, tworzone w ramach SIM, przeznaczone są dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej na zakup mieszkania, ale stać je na opłacanie czynszu. Miasto przekazuje teren pod budowę budynków, natomiast finansowanie budowy i utrzymania tych obiektów jest zadaniem spółek powstałych w ramach SIM.

– Jako miasto wnosimy do spółki jedną z nieruchomości położonych przy ul. Zgierskiej – mówi burmistrz Jacek Socha – Na tym terenie powstanie budynek wielorodzinny. Na początek planowana jest budowa ok. 20 mieszkań. Jeśli inicjatywa się sprawdzi i zainteresowanie ze strony mieszkańców będzie duże, planujemy wybudować kolejne bloki. Zgodnie z przepisami najemcy będą mieli możliwość wykupu mieszkań na własność na preferencyjnych zasadach, natomiast wysokość czynszu w takim lokalu regulują przepisy.

Udziałowcy SIM Reymontowski to dziesięć samorządów z terenu województwa łódzkiego: Ozorków, Parzęczew, Szadek, Rzeczyca, Rokiciny, Poświętne, Żarnów, Piątek, Jeżów i Dalików. W województwie łódzkim powstały już trzy SIM-y, w tym Reymontowski, który skupia gminy z północnej części województwa łódzkiego.