Szczepienie lisów

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 i 2023 (Dz.U. 2022 r. poz. 550) oraz § 4 ust. 1, § 10, § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. 2013 r. poz. 1737) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 21 września a 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmie teren powiatów: opoczyńskiego, rawskiego, tomaszowskiego, skierniewickiego, łowickiego, kutnowskiego, łęczyckiego (bez gminy Świnice Warckie) oraz w powiecie zgierskim gmina Głowno z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych.

Szczepienia będą wykonane metodą zrzutów z samolotów, z wysokości ok. 150-200 metrów. Szczepionka jest preparatem w formie płynnej umieszczonym w plastikowym blistrze, otulonym z zewnątrz brązowo-zieloną zanętą o zapachu rybnym. Szczepionka może być w kształcie prostokąta, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm lub kształtu okrągłego o średnicy ok. 3-4 cm. Na terenie województwa łódzkiego zostanie zrzuconych 30 dawek szczepionki na 1 km2. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców powiatów, na terenach których ma zostać zrzucona szczepionka, o nie podnoszenie i nie ruszanie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone, aby nie dostały się do strefy z wyłożoną szczepionką jako zwierzęta konkurencyjne do zjedzenia przynęt (np. lasy, pola, łąki).

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że przypadkowo szczepionka zostanie zrzucona na teren posesji mieszkalnej, to należy powiadomić o tym fakcie właściwy powiatowy inspektorat weterynarii i przekazać szczepionki do utylizacji. Pamiętając o fakcie, aby nie dotykać bezpośrednio szczepionki ręką a jedynie przez rękawiczki czy worek foliowy.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

Uzasadnieniem szczepień w województwie łódzkim jest fakt, że w czerwcu 2021 r. potwierdzono wystąpienie wścieklizny u lisa w miejscowości Radom w woj. mazowieckim, a miejsce znalezienia lisa znajdowało się niespełna 50 km od powiatu opoczyńskiego i rawskiego. Potwierdzono również 2 nowe ogniska w kwietniu w roku 2022 w powiecie gostynińskim w woj. mazowieckim w odległości mniej niż 50 km od powiatu kutnowskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-20 lub w powiatowych inspektoratach weterynarii wyznaczonych do szczepienia.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.