Święto Wojska Polskiego w Ozorkowie

15 sierpnia, z udziałem kompani honorowej żołnierzy z Jednostki Wojskowej z Leźnicy Wielkiej i Orkiestry Dętej z Góry Świętej Małgorzaty, odbyły się miejskie obchody Święta Wojska Polskiego.

Po mszy świętej, która odbyła się na placu Jana Pawła II, burmistrz Jacek Socha mówił m.in. o poświęceniu polskich żołnierzy w walkach o wolność i niepodległość oraz o tym, jak ważny jest patriotyzm dla zachowania tożsamości narodowej.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski podkreślił oddanie, waleczność i niezłomność polskich żołnierzy w obronie Ojczyzny.

Następnie został odczytany Apel Poległych, żołnierze oddali salwę honorową ku czci bohaterów i patriotów, a delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Obrońców Ojczyzny w latach 1918 – 1920.

Kwiaty złożyli m.in. burmistrz Jacek Socha, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny, wiceprzewodniczący RM Grzegorz Tomczak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak, sekretarz miasta Mariusz Ostrowski, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz instytucji, firm i stowarzyszeń z terenu miasta.

Miejskie Obchody Święta Wojska Polskiego zakończył przemarsz kompani honorowej żołnierzy z Leźnicy Wielkiej i pocztów sztandarowych.

Podczas obchodów mieszkańcy mogli także zobaczyć zdjęcie dokumentujące działania polskich żołnierzy na misjach w Afganistanie; wystawę przygotowała Fundacja „Maszerujemy”, która była współorganizatorem uroczystości.

Dzień wcześniej, 14 sierpnia, w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się recital piosenki żołniersko-patriotycznej w wykonaniu Tolka Jabłońskiego. Wśród widzów obecni byli m.in. poseł Marek Matuszewski i burmistrz Jacek Socha.