Budżet Obywatelski

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski to szczególna forma decydowania o części wydatków publicznych. Zasada jego funkcjonowania jest prosta – władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część gminnego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Harmonogram edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2024  przedstawia się następująco:

1. Zgłaszanie projektów do 08.09.2023 r.

2. Weryfikacja projektów przez Zespół do 22.09.2023 r.

3. Głosowanie do 13.10.2023 r.

4. Ogłoszenie wyników do 20.10.2023 r.

Kartę zgłaszania projektów można pobrać poniżej lub w sekretariacie Urzędu przy ulicy Stanisława Wigury 1 pok.202.

Regulamin BO: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOzorkowie/document/959044/Uchwala-LXXI_491_23