Susza rolnicza 2023

Informacja dotycząca suszy w 2023 r.

Burmistrz Miasta Ozorkowa informuje, że na podstawie danych opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, od kwietnia 2023 r. na obszarze Miasta Ozorków stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy mogą składać wnioski za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

W przypadku gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowanie dokonała gminna komisja, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Złożenie wniosku do komisji gminnej nie zwalnia rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza. Jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat (w przypadku gdy procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w przypadku gdy procent strat będzie mniejszy niż 30%). Należy mieć na uwadze, że raport sporządzony przez komisję nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji i nie pozwoli na otrzymanie wsparcia. Raport ten służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat. Wnioski o oszacowanie szkód można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, Wydział Polityki Przestrzennej, pokój nr 208, II piętro, w godzinach: 8:00-16:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 9:00-17:00 (wtorek), tel. 42 710-31-37.