Kiedy przejście przy wiadukcie?

Od kilku lat mieszkańcy Ozorkowa apelują o wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Konstytucji 3-go Maja między Armii Krajowej a wiaduktem, pod którym znajduje się przystanek Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W 2020 r. burmistrz Jacek Socha chciał utworzyć przejście w tym rejonie, jednak nie zgodziła się na to komisja ds bezpieczeństwa przy Starostwie Zgierskim. Okazało się, że konieczne jest wybudowanie chodnika po drugiej stronie Konstytucji 3 Maja.
Ponieważ ul. Konstytucji 3 Maja jest drogą powiatową i wszelkie decyzje w zakresie inwestycji na tym terenie należą do powiatu zgierskiego, burmistrz Jacek Socha już po raz kolejny wystąpił do zarządu powiatu zgierskiego z prośbą o budowę chodnika po zachodniej stronie jezdni na odcinku od Armii Krajowej do wiaduktu i utworzenie przejścia dla pieszych w tym rejonie.
➡️Coraz więcej osób korzysta z ŁKA, która umożliwia szybki dojazd do m.in. Łodzi, Zgierza czy Łęczycy. Problemem jest brak przejścia dla pieszych w rejonie przystanku kolejowego przy Konstytucji 3 Maja – mówi burmistrz Jacek Socha – Brak chodnika i wyznaczonego przejścia między ul. Armii Krajowej a wiaduktem kolejowym na Konstytucji 3 Maja stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, idących na peron przystanku ŁKA. Od 2020 roku wysłałem do władz powiatu wiele pism w tej sprawie, zaznaczając, jak ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców jest wykonanie tego przejścia; mam nadzieję, że zarząd powiatu przychyli się do mojego apelu i sprawa zostanie niezwłocznie rozwiązana.
Burmistrz Jacek Socha wystąpił jednocześnie do zarządu PKP z wnioskiem o budowę parkingu na ul. Słonecznej. Odcinek ul. Słonecznej, który przylega do przystanku ŁKA, stanowi własność PKP, dlatego miasto nie może realizować w tym miejscu żadnych inwestycji.
➡️Od lat apeluję do władz PKP o remont budynku dworca przy ul. Kolejowej i o budowę parkingu typu bike and ride przy ul. Słonecznej – mówi burmistrz Jacek Socha – mimo wcześniejszych zapewnień za strony PKP, budynek nie został dotąd wyremontowany; mam nadzieję, że zarząd PKP zbuduje przynajmniej parking na swoim odcinku ul. Słonecznej.
Realizacja powyższych inwestycji ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, korzystających z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i innych przewoźników kolejowych. Burmistrz Jacek Socha ma nadzieję, że władze powiatu zgierskiego uwzględnią budowę chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Konstytucji 3-go w planie inwestycji powiatowych w Ozorkowie, a zarząd PKP wybuduje parking przy ul. Słonecznej.