Absolutorium dla Burmistrza

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 2022 i udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Sosze. Na 13 obecnych na sesji radnych, 12 było za, 1 wstrzymał się od głosu.

Burmistrz podziękował radnym za okazane mu zaufanie.

– Dziękuję za udzielenie mi absolutorium, za wsparcie, sugestie, a także słowa konstruktywnej krytyki ze strony radnych – mówił Jacek Socha – Mimo trudnej sytuacji w Polsce i na świecie w 2022 r. związanej z wojną w Ukrainie, wysoką inflacją, wzrostem cen paliw i energii elektrycznej, udało nam się w 2022 r. wykonać uchwalony budżet, zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i wypracować nadwyżkę w wysokości 1 mln 339 tys. zł.

✅Wydatki inwestycyjne w roku 2022 wyniosły blisko 11 milionów złotych. Najważniejsze inwestycje, zrealizowane w 2022 r., to m.in.:

➡️Zakończenie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 1

➡️Zakończenie przebudowy ul. Zachodniej

➡️Zakończenie przebudowy ulic: Pogodnej, Konarskiego i Spokojnej

➡️Termomodernizacja budynku przy ul. Stypułkowskiego 1, gdzie mieści się MOPS i lokale komunalne

➡️Zakończenie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4.

➡️Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5.

➡️Rozpoczęcie termomodernizacji trzech kamienic na placu Jana Pawła II pod numerami 8, 9, 10.

➡️Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – wymiana podłóg, wymiana elektryki, remont kuchni

➡️Zakończenie termomodernizacji kamienicy przy ul. Listopadowej 39

➡️Rozpoczęcie modernizacji dróg gruntowych: Wiatracznej, Podleśnej, Łęcznej Olczaka (etap I), Granicznej, Grzybowej, Sosnowej, Kasztanowej i skrzyżowania Krótkiej/Sienkiewicza/Wiejskiej (etap II)

➡️Przebudowa chodnika na ul. Sucharskiego na odcinku od Bema do Westerplatte

➡️Budowa chodnika i miejsc postojowych na Liściastej

➡️Modernizacja terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 4

➡️Zakup nowoczesnego aparatu RTG do Miejskiej Przychodni Zdrowia

➡️Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 na potrzeby gabinetu stomatologicznego

– Wiem, że jeszcze dużo przede mną w zakresie inwestycji, by zaspokoić wszystkie potrzeby miasta i sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców, jednakże od 2010 r. co roku sukcesywnie realizuję zaplanowane na początku mojej pierwszej kadencji działania w zakresie modernizacji dróg, bazy sportowej, rekreacyjnej, terenów zielonych, modernizacji budynków użyteczności publicznej i zasobu mieszkaniowego – mówił burmistrz Jacek Socha – Przed nami m.in. kolejna duża inwestycja drogowa o wartości 17 mln zł dotycząca przebudowy kilkunastu ulic gruntowych, a także budowa skateparku. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się także pozyskać dofinansowanie na modernizację boiska przy ul. Łęczyckiej, budowę hali sportowej przy SP5 i boiska wielofunkcyjnego przy SP2. Planuję także zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Miejskiego i budowę ścieżki rekreacyjne wzdłuż Bzury, biegnącej z Parku Miejskiego nad zalew.