Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Miasta Ozorkowa informuje, iż do 11 września 2023 r. na terenie Miasta Ozorków prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.