Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR” w terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.

Do gospodarstw rolnych wysłane zostały listy Prezesa GUS zapowiadające badanie.

W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę dotyczącą zaplanowanego badania i zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o realizacji badania na terenie Państwa gminy.

Poniżej podstawowe informacje o badaniu, więcej na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42

Informacja ogólna:
Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.

Termin realizacji badania:
01.06.2023 r. – 14.08.2023 r.

Metoda realizacji badania:
• samospis internetowy (dostępny wyłącznie w okresie 1-16 czerwca 2023 r.)
• wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
• wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego