Zasłużony brydżysta

Włodzimierz Choinkowski – utytułowany brydżysta, propagator brydża sportowego w Ozorkowie, odebrał 23 lutego na sesji Rady Miejskiej odznakę „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa” przyznaną przez radnych na wniosek burmistrza Jacka Sochy.

Przypomnijmy, że w tym roku odznaką „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa” uhonorowano także Wiesław Kukuła – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa i Pawła Jaszczaka – artystę malarza; panowie odebrali odznakę 6 lutego podczas uroczystości w Młodzieżowym Domu Kultury.

Na przełomie lat 70. i 80. XX w. Włodzimierz Choinkowski był inspiratorem i głównym organizatorem pierwszych rozgrywek w brydżu sportowym w Ozorkowie, które miały miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury.  Przez  cztery kadencje: od 2000 do 2016 r., pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w Łodzi. Został mu przyznany tytuł Honorowego Prezesa WZBS i honorowego członka Polskiego Związku Brydża Sportowego. W 2006 r. otrzymał złotą odznakę PZBS.