Zasłużeni dla Miasta

6 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury uhonorowano Odznaką „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa” dwóch panów, zaangażowanych w życie społeczne i kulturalne naszego miasta i jego promocję: artystę malarza Pawła Jaszczaka i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa i pasjonata historii Wiesława Kukułę. Odznakę przyznano nieobecnemu na uroczystości Włodzimierzowi Choinkowskiemu – propagatorowi brydża sportowego, utytułowanemu brydżyście. Pan Włodzimierz odbierze wyróżnienie podczas lutowej sesji Rady Miejskiej.

Odznaki wręczyli burmistrz Jacek Socha, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny oraz wiceprzewodniczący RM Grzegorz Tomczak.